BPA / OA -系列

光路/尺寸转接器


• 适用于调整镜架

• 材质:铝合金

• BPA - 光学路径转接器良好的改变运动光学位置到达上光束路径并关闭原始安装光学器件位置

• OA-转接器应用于光路尺寸变化,主要用于50.8(2“)或25.4(1”)安装较小直径光学器件


规格/叙述 交货日期 单价 数量 购物车
BPA-08R

Ø0.8“/右手/适用于所有C型调整镜架

In Stock
RMB¥275.00
BPA-08L

Ø0.8“/左手/适用于所有C型调整镜架

In Stock
RMB¥275.00
BPA-1R

Ø1“/右手/适用于所有C型调整镜架

In Stock
RMB¥275.00
BPA-1L

Ø1“/左手/适用于所有C型调整镜架

In Stock
RMB¥275.00
OA-1005

Ø1.0“转Ø0.5英寸光学元件/ T = 6.4mm

In Stock
RMB¥127.50
OA-1005T

Ø1.0“转Ø0.5英寸光学元件/ T = 5.1mm

In Stock
RMB¥127.50
OA-1008

Ø1.0“转Ø0.8英寸光学元件/ T = 8mm

In Stock
RMB¥127.50
OA-1510

Ø1.5英寸转Ø1.0英寸光学元件/ T = 7mm

In Stock
RMB¥145.00
OA-2010

Ø2.0“转Ø1.0英寸光学元件/ T = 5.1mm

In Stock
RMB¥157.50
OA-2015

Ø2.0“转Ø1.5英寸光学元件/ T = 7mm

In Stock
RMB¥157.50
OA-2520

Ø2.5英寸转Ø2.0英寸光学元件/ T = 7mm

In Stock
RMB¥175.00
OA-3025

Ø3.0“转Ø2.5英寸光学元件/ T = 7mm

In Stock
RMB¥175.00